Kwaliteit van borstvoeding Madelief

Beroepsprofiel Lactatiekundige IBCLC

NLG Lactatiekundige

Het beroep

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist. Een NLG-lactatiekundige heeft met goed gevolg het Nederlandse examen van het NCLO afgelegd. Na het behalen van het certificaat moet de lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren.

De recertificatie-eisen zijn:

  1.  het bijwonen van tenminste 50 bijscholingsuren. Maximaal 50% van de scholingen mag online via elearnings zijn gevolgd, de rest moet in contactonderwijs (of live webinars) zijn gevolgd.
    Alleen scholingen die ook door VSBB, KNOV, VenVN of IBLCE zijn geaccrediteerd worden erkend als bijscholingsuren.
  2. werkzaam zijn als lactatiekundige, tenminste twee begeleidingen per maand.
    Indien niet aan deze verplichting voldaan kan worden dient er een vervangende stage bij een collega worden gedaan van tenminste 2 werkdagen
  3. Bijwonen van intervisiebijeenkomsten, 25 uur in 5 jaar,  5 uur jaarlijks.

 

NLG – lactatiekundigen zijn werkzaam op veel verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij verloskundige praktijken, in ziekenhuizen, bij kraamzorginstellingen, bij JGZ en in vrijgevestigde praktijken. De lactatiekundige zorg van een NLG-lactatiekundige wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. De KNOV heeft de NLG-lactatiekundige erkend als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar.

De lactatiekundige IBCLC bestaat in Nederland sinds 1992, de NLG-lactatiekundige bestaat sinds 2018. Inmiddels hebben we onze eigen plek binnen de gezondheidszorg verworven. De beroepsvereniging, de VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding) heeft borstvoedingscoaches en lactatiekundigen onder haar leden. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden inmiddels (in de aanvullende pakketten) de zorg die door lactatiekundigen NLG gegeven wordt.

 

VSBB

Beroepsvereniging specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding VSBB

De VSBB is een onafhankelijke professionele beroepsvereniging van en voor Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding. Alle aangesloten leden zijn actief lid en dragen bij aan de ontwikkeling van het beroep Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding.

Een Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding is een door de beroepsvereniging erkende lactatiekundige (IBCLC of NLG), of borstvoedingscoach, met een aanvullende opleiding speciaal gericht op babybegeleiding.

Alle VSBB leden die lactatiekundige, borstvoedingscoach en/of specialist babybegeleiding zijn moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat een VSBB-lid steeds van de nieuwste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte is en daardoor een optimale kwaliteit van zorg biedt.

Bekijk hier de website van VSBB

WHO -World Health Orginasation Gedragscode

WHO Gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik geen reclame maak voor de producten die ik verkoop. 

WHO gedragscode

 

Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over mijn geleverde diensten, dan hoor ik dit graag, ik denk  graag mee over een passende oplossing. Komen we er samen niet uit dan kun je een klacht indienen.

Ik ben aangesloten bij het KlachtenportaalZorg.  Je kunt op https://klachtenportaalzorg.nl/ lezen hoe je een klacht kunt indienen